D’acord amb amb la llei 34/2002 de l’11 de Juliol de 2002 sobre “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) ” notifiquem que aquest lloc web pertany a:

Pneumàtics Perelló S.L.
CIF: B17084641
C/ MAS FALGAS nº 8-12 (POL. D’ABASTAMENTS)
VILABLAREIX 17180 (GIRONA)
TELF.972240816

Inscrita al Registre Mercantil de Girona
Tom: 1242
Llibre: 0
Foli: 191
Secció: 8
Full: GI-3617

Política de protecció de dades

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, titular del lloc web www.pneumaticsperello.com, informa a l’usuari d’aquest lloc de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris enviades a través del formulari habilitat a aquest efecte en el lloc web són recaptats per PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, . amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, proporciona, que és el de prestar els serveis de venda i muntatge de pneumàtics i de mecànica ràpida de vehicles, i ofer-li es seus productes.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades: Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per a atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, són veritables i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús del formulari electrònic de PNEUMÀTICS PERELLÓ, S.L, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per a la finalitat abans descrita així com a l’enviament de comunicacions via SMS i correu electrònic amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel-lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI enviat a PNEUMÀTICS PERELLÓ , S.L. amb domicili a c/ Mas Falgàs (Pol. d’Abastaments) 17180-VILABLAREIX (Girona), indicant la referència “Protecció de Dades”.