cab_calidad_michelin

 

Label Europeu de qualitat MICHELIN

El label “Centre de Qualitat MICHELIN” garanteix que els establiments certificats compleixen amb les normes de qualitat especificades per Michelin, pel que fa a servei tècnic i comercialització de productes es refereix.

Aquest label li garanteix que:

Els mètodes de treball emprats en aquest establiment s’ajusten als requeriments tècnics exigits per al muntatge i la comercialització de pneumàtics.

Els locals comercials reuneixen totes les condicions necessàries per a oferir-li una atenció personalitzada, vetllant per la seva seguretat i comoditat.

La maquinària i l’utillatge són els adequats per a la correcta manipulació dels productes que se li ofereixen.

El personal està a la seva disposició per a qualsevol suggeriment o dubte que pugui sorgir.

La transparència està garantida mitjançant la utilització del full de treball, on es defineixen les operacions a efectuar en el seu vehicle, amb el seu pressupost corresponent.

Les instal · lacions es mantenen en condicions òptimes de servei.

– El nostre personal tindrà cura el seu vehicle amb la màxima professionalitat, avalada pels programes de formació contínua desenvolupats a aquest efecte.

 

Pneumatics Perelló · Avís legal Política de Cookies
Danzai Software